Wednesday, September 26, 2007

ADO

adormecer (v) [ pegar no sono {2:a konj}] söva, somna

adormecido (f.-a) (adj. e s.m) [plu. -s] sovande

adoção (s.f) [plu. -ões] adoption

adotar (v) adoptera

adotivo (f.-a) (adj)

- filho/a adotivo/a { adoptivson, -dotter, -barn}

adquirir (v) [ obter, conseguir, alcançar {3:e konj}] skaffa sig; anskaffa

- adquirir um hábito { en vana}

adrenalina (s-f.) [uma/s -s] adrenalin

adulação (s.f) [plu. -ões] smicker

adular (v) smickra; fjäska

adulterar (v) [falsificar, corromper; {cometer adultério} ] förfalska {begå äktenskapsbrott}

adultério (s.m) äktenskapsbrott

adúltero (adj. e s.m) [s.f. -a ] äktenskapsbrytare

adulto (adj. e s.m) [pessoa que atingiu a idade madura] vuxen människa

advento (s.m) [ vinda, chegada; { perídio das quatro semanas que precedem o Natal}] ankomst; { Advent}

advérbio (s.m) [{gramática} palavra invariável indicativo de circunstância, que serve para modificar um verbo, adjetivo, outro advérbio, ou conjuntos maiores (oração, perído] adverb {ett adverb kan var bestämning till ett adjektiv, ett verb, ett annat verb, en hel sats]

adversário (adj. e s.m) motståndare

adverso (adj) (m.) [contrário, oposto] motsatt

advertência (s.f) [aviso] underrättelse; påminnelse

advertir (v) [ avisar; {3:e konj. } ] varna, underrätta

advertido (adj) påmind, varnad

advocacia (s.f) [profissão de advogado] advokatyrke

advogado (f. -a) (adj. e s.m) advokat

- advogado de defesa ( försvarsadvokat)

advogar (v) försvara

Wednesday, September 12, 2007

ADJ

adjetivo (adj)(s.m) [que se ajunta; qualificativo, {grammatik: palavra que modifica o substantivo, indicando geralmente qualidade ou estado}] adjektiv {ett adjektiv betecknar en egenskap och svarar på frågan (en ordklass)}

adjunto (adj) (s.m) [unido; anexo, **{grammatik: modificador (do substantivo; adjunto adnominal; ou do verbo, do adjetivo, do advérbio ou de uma oração ou uma unidade maior adjunto adverbial)}] adjunto (adj) bifogad

administração (s.f) [pl. -ções] administration; styrelse

administrador(a) (adj) (s.m; f.) [-s] förvaltare, direktör

administrar (v) förvalta, styra, leda

admiração (s.f) [pl. -ções] beundran

admirador(a) (adj) (s.m; f.) [pl. -s] beundrare

admirado(a) (adj) förvånad, överraskad

admirável (adj) beundransvärd; underbar, fantastisk

admirar (v) beundra

admissão (s.f) [pl. -ões] [ação ou efeito de admitir; aceitação] medgivande, erkännande {intagning (i skola)}

admissível (adj) antaglig, godtagbar

admitir* (v) {aceitar, receber; concordar com; deixar entrar, acolher; tolerar; permitir; contratar (anställa, ge arbete åt) [3:e konjugation -ir] släppa in, ge tillträde åt

admitido(a) (adj) antagen; anställd

adoçante (adj) sötmedel

adoção (s.f) adoption

adoçar (v) söta, göra söt

adocicar (v) söta lätt

adoçado (adj), adocicado (adj) sötaktig

adoecer (v) [2:a konjugation -er] [ ficar doente] injukna, bli sjuk

adoentado(a) (adj) [enfermo] sjuklig

adoidado(a) (adj) [meio doido; amalucado] galen

adolescência (s.f) ungdomsålder, ungdom

adolescente (adj) (s.f) tonåring

adorar (v) dyrka

adorável (adj) [pl. -adoráveis] bedårande

Monday, September 3, 2007

AD

adaptar (v) [ajustar(-se); acomodar(-se)] anpassa; lämpa

adaptação (s.f) [adaptado/a/s] anpassning

adepto (s.m.) [pl. -s] anhängare

adequar (v) [acomodar(-se)] anpassa; lämpa

adequado (m.) (adj) [a(f), pl. -s] lämplig

aderir (v) [colar; ligar intimamente] ansluta sig till {till ett parti}; fastna

adesivo (adj) [-s] häftplåster

adeus (interj) avsked, farväl

- Adeus! {adjö!}

adiamento (s.m) [-s] uppskov

adiantadamente (adv) förväg

adiantado (s.m) (adj) försigkommen

adiantamento (s.m) förskott

adiantar (v) flyta fram, föra framåt; påskynda, lägga ut (pengar); ställa fram (klocka)

adiante (adv) före, framåt, fram

- adiante (interj) [à frente! / para a frente! / avante! ] fram!

- adiante de före

adiar (v) [transferir para outro dia] uppskjuta, försena

adição (s.f) [pl. -ções] addition, summering, tillägg

adicional (adj) (s.m) [pl. adicionais] extra, tillagd, tillsatt

adicionar (v) [juntar, acrescentar; efetuar a adição de] tillägga, addera, räkna ihop

adivinha (s.f) [enigma] gåta

- adivinha spåkvinna

adivinhar (v) [prever, prognosticar; predizer {spå]; supor, imaginar, descobrir] gissa, lösa gåta; spå

adivinho (adj) (s.m) [adivinhador] spåman

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com