Saturday, December 22, 2007

ALM

alma (s.f) själ

almanaque (s.m) almanacka, kalender

almoçar (v) äta luch

almoço (s.m) luch

almôndega (s.f) [pl. -s] köttbullar

alô (interj) hallo [svar i telefon]

alojamento (s.m) husrum

alongar (v) förlänga

alpinismo (s.m) [esporte {sport}] bergsbestigning

altar (s.m) altare

alteração (s.f) [pl. -ções] ändring; förändring

alterar (v) förändra, ändra

alternativa (s.f) alternativ

altitude (s.f) höjd

alto (adj) hög, lång

- alto! (interj) stopp!

altura (s.f) höjd

alugar (v) hyra, hyra ut

- para alugar { till uthyrning}

aluguel (s.m) [pl. aluguéis] uthyrning

aluno (s.m) elev

alvo (s.m) (adj) måltavla; syfte

No comments:

Post a Comment

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com