Sunday, June 17, 2007

AB

abortar (v) {1:a konjuga. -ar} göra abort

aborto (s.m) {plu.(-s), o/um/s aborto(-s)} abort

abraçar (v) {1:a konjuga. -ar} omfama, krama

abraço (s.m) { plu.(-s) kram

abreviar (v) {1:a konjuga. -ar} [tornar breve; resumir; reduzir] förkorta, göra kortare

abreviatura (s.f) { plu.(-s), a/uma/s abreviatura(-s)} förkortning(-ar)

abridor (s.m) {plu.(-s)} [abridor de garrafa/s{flask}, lata/s{burk}] öppnare

- abridor de garrafa (flasköppnare)

- abridor de lata (burköppnare)

abrigar (v) {1:a konj. -ar} [resguardar(-se); proteger(-se);] skydda 

abrigo (s.m) (-s) [lugar que abriga] skydd

abril (s.m)  april 

- o quarto mês do ano (årets fjärde månad)

- o/um/s mês(-es) (månad(-er))

abrir (v) {3:e konjuga. -ir} öppna

- abrir a porta (öppna dörren)

- abrir um pacote (öppna ett paket)

- a loja abre as 9 horas (affären öppnar kl.9)

- abrir um congresso (öppna en kongress)

- abrir um jogo ( öppna ett spel)

absolutamente (adv) absolut, fullständigt, helt, ovillkorligt

absoluto (adj) absolut, fullständigt, fullkomlig

abstrato (adj) [#* concreto] abstrakt (# konkret)

absurdo (-a) (adj) absurd

abundância (s.f) [grande quatidade, fatura] riklighet, överflöd

abundante (adj) riklig

abusado (adj) [intrometido; provocador; aborrecido; enfadonho] fräck

Vocabulário/Glosor

# [simbolo p/ "antônimo] = antonymer{=motsatsord}, #

s.m = substantiv maskulinum

s.f = substantiv femininum

-a = ord i femininum {ex: coisa absurda/ sak absurd}. P.S. stam ord "absurdo" (adj) det är maskulinum ord slutar på -o. Det är bara lägga -a då ord blir "femininum".

coisa(-s) (s.f)  = sak (-er)

-s (plural) = plularis 

Ni kan titta i andra Blog som har portugisiska grammatik .

No comments:

Post a Comment

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com