Monday, September 3, 2007

AD

adaptar (v) [ajustar(-se); acomodar(-se)] anpassa; lämpa

adaptação (s.f) [adaptado/a/s] anpassning

adepto (s.m.) [pl. -s] anhängare

adequar (v) [acomodar(-se)] anpassa; lämpa

adequado (m.) (adj) [a(f), pl. -s] lämplig

aderir (v) [colar; ligar intimamente] ansluta sig till {till ett parti}; fastna

adesivo (adj) [-s] häftplåster

adeus (interj) avsked, farväl

- Adeus! {adjö!}

adiamento (s.m) [-s] uppskov

adiantadamente (adv) förväg

adiantado (s.m) (adj) försigkommen

adiantamento (s.m) förskott

adiantar (v) flyta fram, föra framåt; påskynda, lägga ut (pengar); ställa fram (klocka)

adiante (adv) före, framåt, fram

- adiante (interj) [à frente! / para a frente! / avante! ] fram!

- adiante de före

adiar (v) [transferir para outro dia] uppskjuta, försena

adição (s.f) [pl. -ções] addition, summering, tillägg

adicional (adj) (s.m) [pl. adicionais] extra, tillagd, tillsatt

adicionar (v) [juntar, acrescentar; efetuar a adição de] tillägga, addera, räkna ihop

adivinha (s.f) [enigma] gåta

- adivinha spåkvinna

adivinhar (v) [prever, prognosticar; predizer {spå]; supor, imaginar, descobrir] gissa, lösa gåta; spå

adivinho (adj) (s.m) [adivinhador] spåman

No comments:

Post a Comment

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com