Tuesday, July 31, 2007

ACO

acompanhar (v) följa med

- acompanhando (s.m)* (adj)* (-s), följe, sällskap

- acompanhante (adj) (-s) sällskap med

aconselhar (v) råda

- aconselhador (adj) (s.m) (-es) person som ger råd, rådgivande, rådgivare

- aconselhamento (s.m) (-s) råd

acontecer (v) [2.a konjugation -er] hända, förekomma, ske, inträffa

- acontecido (adj) (s.m) (-s) händelse

- acontecimento (s.m) (-s) [evento] evenemang; händelse, något som händer, tilldragelse

acordar (v) [despertar] väcka; vakna

- acordado/a (-s) (m. e f.) (adj) vaken

acordo (s.m) avtal, överenskommelse, uppgörelse

acostumar (v) vänja (sig)

- acostumado van

acreditar (v) [crer] tro

acrescentar (v) [anexar, aumentar, ajuntar, adicionar ] tillägga, öka

açúcar (s.m) [pl. -res] socker

- açucarado (adj) söt

acusação (s.f) [pl. -ções] anklagelse

acusado/a (adj) (-s) anklagad person

acusar (v) anklaga, beskylla

P.S. ** ord som kan vara {s.m (=substantiv. maskulinum)} och {adj (=adjektiv)}

No comments:

Post a Comment

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com