Thursday, July 19, 2007

AC

acentuar (v) betona

acerca de (prep) [sobre; a respeito de] om, angående

acerola (s.f)[pl. -s ] frukt {från samma familj som körsbär}

acertar (v) ställa rätt

acerto (s.m)[pl. -s ] [ação ou efeito de acertar] rätt

acessível (adj) [ pl. -eis] tillgänglig; åtkomlig

acesso (s.m) [pl. -s ] tillträde

acessório (adj) [pl. -s] tillbehör

achado (adj) [pl. -s ] hittad, funnen

achar (v) [encontrar (-se); descobrir] finna, hitta [ inventar; pensar; supor; considerar] tycka, anse, mena

- achados e perdidos [pl.] hittegods

acidentado[f. -a] (adj) [pl. -s] kuperad; backig; ojämn [pt synon. ferido ] skadad

acidental (adj) [pl. -ais ] tillfällig

acidente (s.m) [pl. -s] [imprevisto; desatre] olycka; tillfällighet

acidez (s.f) surhet, syrlighet

ácido (adj) [pl. -s] [azedo] sur; syrlig; syra

- ácido carbónico (kolsyra)

- ácido cítrico (cintronsyra)

acima (adv) [para cima] ovanför, uppåt, högt upp

(prep) ovanpå, ovanför, över

- acima de tudo (framför allt)

acne (s.f) [espinha/-s] finne (finnar)

aço (s.m) [pl. -s] stål

- aço inoxidável ( rostfritt stål)

acolher* (v) [receber; aceitar {opiniões, idéias}] välkomna, mottaga, {acceptera väl}

acolhedor (s.m) (adj) gästvänlig, trivsam, hemtrevlig

acolhida (s.f) mottag -ande, -ning, bemötande

acolhimento (s.m) mottagande; gästfrihet

Glosor

acolher (verb 2:a konjugation)

No comments:

Post a Comment

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com