Thursday, October 11, 2007

AE

aéreo (adj) luftig

aeróbica (s.f) gymnastik

aeroporto (s.m) flyplats

afastar (v) [apartar(-se), separar(-se)] avlägsna, {flyta på dig}

afastado (adj) avlägsen

afastamento (s.m) avlägsnande

afeição (s.f) [amor, amizade, afeto, estima, simpatia, apego] tillgivenhet

afegão (s.m) [pl. -ãos] afgansk

Afeganistão (m.) Afganistan

afiado (adj) vass {t ex kniv (faca/s), sax (tesoura/s)}

afiar (v) slipa

a fim de (prep) [para] för att

afinal (adv) [por fim, finalmente] äntligen, till slut

afinar (v) [tornar fino; hamonizar instrumento/s] stämma{instrument], justera, trimma

afinidade (s.f.) likhet, samstämmighet

afirmar (v) [declarar com firmeza ] påstå, försäkra

afirmativa (s.f.) [bekräftelse, jakande svar

afirmativo (adj) jakande, bekräftande

aflição (s.f) [(pl. -ões) agonia, angústia] lidande

afligir (v) [3:e konjugation] bedröva, plåga

afogar (v) [sufocar, asfixiar, abafar, sufocar-se] dränka; drunkna

afundar (v) sjunka, sänka

No comments:

Post a Comment

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com