Thursday, October 18, 2007

AG

agarrar (v) gripa

- agarrar-se hålla sig fast

agasalhado (m.) (adj) [-a(f.), plu. -s] varm klädd

agasalhar (v) klä varmt

agasalho (s.m) varmt plagg

agência (s.f) agentur, byrå, kontor

- agência de turismo [turistbyrå]

- agência de viagens [resebyrå]

agenda (s.f.) anteckningsbok, dagordning

agente (adj) (s.m.) ombud, agent

- agente da passiva (grammatik)

ágil (adj) [(pl. ágeis), ligeiro, rapido] smidig, snabb

agilidade (s.f) vighet

agir (v) [ 3:e konjugation] handla, uppträda

agora (adv) nu

- até agora [hittills]

- agora mesmo [just nu, med detsamma]

agosto (s.m) [oitavo mês do ano] augusti { åttonde månader av året}

- Agosto [ portugisiska fråm Portugal med stor bokstav)

- Agosto [portugisiska fråm Brasilien med stor bokstav bara för att datera brev] t.ex.: Rio den 10 Agosto 2007 { Rio, 10 de Agosto de 2007}

agradar (v) [satisfazer] behaga, tilltala

agradável (adj) [ (pl. -eis), que agrada] behaglig, trevlig

agradecer (v) [demonstrar gratidão] visa sin tacksamhet för, tacka för

agradecido (adj) (m.) [f.-a)] tacksam

- - mal agradecido { otacksam}

agradecimento (s.m) tacksamhet

agrário (adj) [ relativo ao campo, à agricultura; agrícola; rural] jordbruk

No comments:

Post a Comment

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com