Thursday, February 21, 2008

ANO

anônimo (adj) (m) [(f) anônima] anonym

anotar (v) [tomar nota] anteckna, skriva upp

ansiedade (s.f) [angústia, aflição] ångst, ängslan

ansioso (adj) (m) [(f) ansiosa] ängslig, ivrig

antecedente (adj) (s.m) [que antecede, precedente, anterior] föregående, tidigare

antecipadamente (adv) i förväg, på förhand

antena (s.f) antenn {tv etc}

anteontem (adv) i förrgår

antepassado (s.m) [antecessor, ascendente] förfader

anterior (adj) tidigare, föregående

- anterioridade (s.f) tidigare {datum}

- anteriormente (adv) tidigare, förut, förr

antes (adv) [tempo anterior, antigamente] förut, förr {tid}

- como antes ( som förut)

- quanto antes ( snarast möljligt)

- antes de (före)

- antes que (innan)

antibiótico (adj e s.m) antibiotikum

antigamente (ad) förut, förr i världen

antigo (adj)(m) [(f) -a {que existiu no passado, velho} antik, gammal

- velho (superlativo absoluto sintético: antiquíssimo, antiqüíssimo) antik, gammal

antipatia (s.f) antipati, motvilja

antiquado (adj) (m) [(f) -a {ultrapassado, obsoleto, arcaico}] gammaldags, föråldrad

antiquário (s.m) antikvitetshandlare

antologia (s.f) antologi

anual (adj) årlig

- anualidade (s.f) ( årlig betalning, årligt underhåll)

anualmente (adv) årligen, per år, {varje år = todos os anos (vanl.)}

anular (v) annullera

No comments:

Post a Comment

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com