Thursday, February 28, 2008

ANU

anunciar (v) offentliggöra, meddela, annonsera

anúncio (s.m) annons

aonde (adv) vart?

apagado (adj) släckt

apagar (v) släcka

apaixonado/a (adj) förälskad, kär

apanhar (v) [pegar] fånga, få tag i, gripa

- levar uma surra (få stryk)

aparar (v) trimma, vässa

aparecer (v) synas, visa sig, bli synlig

aparelho (s.m) apparat, redskap

aparência (s.f) [aspecto] utseende, yttre

apartamento (s.m) lägenhet, våning

apelido (s.m) [cognome] smeknamn

apelo (s.m) vädjan

apenas (adv) [só, somente {conj. logo que, assim que}] bara, endast {konj. knappt, förrän, så snart som}

apêndice (s.m) [suplimento {= bilaga}] blindtarm

apendicite (s.f) [inflamação do apêdice] blindtarmsinflammation

aperitivo (adj) (s.m) aperitif

apertado (adj) trång, smal

apertar (v) klämma, trycka, pressa

aperto (s.m) tryckning, grepp

- aperto de mão (handskas)

apesar de (loc.prep.) [ a despeito de, não obstante] {(loc.conj.) apesar de que, ainda que, embora} trost att, fastän; i alla fall

apetite (s.m) aptit

No comments:

Post a Comment

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com